Κενή θέση εργασίας – Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Πετόσφαιρας Γυναικών

Το Τμήμα Πετόσφαιρας Γυναικών του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου, επιθυμεί την πρόσληψη  ατόμου, για πλήρη απασχόληση, στη θέση Διοικητικού Λειτουργού, με έδρα τη Λευκωσία στο «Σωτήρειο Αθλητικό Κέντρο».

 Καθήκοντα

  • Υποστηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες των αθλητικών τμημάτων πετόσφαιρας γυναικών σε καθημερινή βάση.
  • Επιβλέπει τις λειτουργίες που αφορούν στις γηπεδικές εγκαταστάσεις.
  • Υποστηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες της Επιτροπής Πετόσφαιρας Γυναικών
  • Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα σε σχέση με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Τμήματος και τις σχέσεις του Τμήματος με την αρμόδια Ομοσπονδία ή άλλες αρχές.
  • Εκτελεί άλλα συναφή καθήκοντα, που θα του ανατεθούν από την διοίκηση του Τμήματος.

Προσόντα

  • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Διοίκηση Αθλητισμού, ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή άλλο συναφή κλάδο με την οργάνωση και διοίκηση οργανισμών.
  • Εμπειρία στη διοίκηση αθλητισμού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Οργανωτικές ικανότητες, ακεραιότητα χαρακτήρα και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων διοίκησης, επικοινωνίας, δικτύωσης.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων, αναλόγως προσόντων.

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείτε μέσω email στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 99635462.

Υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο μέσω email, με τη συμπερίληψη σύντομου βιογραφικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 19η Ιουλίου 2024.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ