Ορίστηκε η Ετήσια Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου

Καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 στις 17:30 με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Παρουσίαση για έγκριση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συλλόγου για το έτος 2023 και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συλλόγου.

3. Ερωτήσεις Μελών και συζήτηση για την Λογοδοσία και τις Οικονομικές Καταστάσεις.

4. Παρουσίαση, για έγκριση, του Προϋπολογισμού του Συλλόγου και των Τμημάτων του για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου

Λάρνακα, 26 Ιουνίου 2024

*Σημείωση:
(α) Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο για το 2024.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ